Skip links

מכון ההתעדה לבניה ירוקה

המוביל בישראל

קבל הצעת מחיר בקליק!

בניין ירוק

שירותי התעדה לפי תקן 5281

לקוח קיים

כנס למערכת הקשר עם בודקי המכון

לקוח חדש

קבל הצעת מחיר והצטרף למועדון

העתיד נראה ירוק יותר!

התקן הישראלי ת"י 5281 לבניה ירוקה הופך למחייב על פי חוק התכנון והבניה החל ממרץ 2022.

הליך ההסמכה לתקן דורש בקרה ואישור של מעבדה מאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות כי הפרויקט עומד בתנאי הסף ובניקוד הנדרש ע"פ התקן.

מעבדות איזוטסט הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO   ומאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לביצוע בדיקות לתקן.

המחלקה לבניה ירוקה במעבדות מציעה שירות בדיקה לצורך אישור והסמכה של פרויקטים ע"פ תקני ת"י 5281 לבניה בת קיימה (בניה ירוקה) ות"י 5282 לדירוג אנרגטי למבנים.

מעבדות איזוטסט, מהמעבדות הוותיקות בישראל, בעלת ניסיון של 38 שנים בביצוע בדיקות ותהליכי בקרה על תהליכים בישראל מציעה שירות מקצועי, אמין ומהימן לליווי פרויקט הבניה הקרוב שלכם.

המחלקה לבניה ירוקה מעסיקה בודקים ומומחים בתחום הבניה הירוקה בכלל ותקן 5281 בפרט.

השאר פרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם

צור קשר עמוד בדיקה
Sending

מהירים יותר, אדיבים יותר, איכותיים יותר. מקצוענים!

הצטרף למעגל הלקוחות שלנו

על התקן, השירות והדרך הנכונה ביותר להצלחת הפרויקט שלך!

תקן ישראלי לבניה בת קיימה (בניה ירוקה) שמטרתה להפחית את השפעת הבניין על הסביבה ולשפר את חיי הדייר והמשתמש בבניין. התקן הישראלי שם דגש על צמצום צריכת אנרגיה ומים, צמצום פסולת ונסועה פרטית, שיפור הבריאות והרווחה של הדיירים והמשתמשים ועוד.

התקן שואף לצמצם את השפעות הבניין על הסביבה כבר בשלבי התכנון והבנייה, ולתרום לנוחות ואיכות חיי הדיירים והמשתמשים במבנים ירוקים לאחר האכלוס.

היתרון של בניה ע"פ ערכי הקיימות (סביבה, כלכלה וקהילה) בא לידי ביטוי לכל בעלי העניין. ליזם מהווה התקן נקודת מבט חיצונית שאוכפת ומאפשרת הסתכלות אובייקטיבית על איכות התכנון והביצוע, לרבות בחינת עמידה בתקנים נוספים הנדרשים ומצוינים בתקן הישראלי לבניה ירוקה. לקבלן התקן מאפשר להעלות את רמת הפיקוח ואיכות העבודה בשטח מתוקף כך שיבקרו אותו לפחות בשני סיורים במהלך הבניה מטעם המעבדה המאושרת, כחלק מהליך ההסמכה. סיורים אלו נועדו לבחון התאמה של הביצוע לתכנון, אך הם יכולים באותה עת לסייע לקבלן לזהות פערים עוד בשלבי הבנייה, להכין את האתר מבעוד מועד ולקבל גם נקודת מבט על איכות התנהלות האתר ממי שלא בקיא בו. עבור הדיירים והמשתמשים מדובר בחיסכון אנרגטי ובריאות, אך גם נוחות ואיכות חיים.

תקן ישראלי לבניה בת קיימה (בניה ירוקה) שמטרתה להפחית את השפעת הבניין על הסביבה ולשפר את חיי הדייר והמשתמש בבניין. התקן הישראלי שם דגש על צמצום צריכת אנרגיה ומים, צמצום פסולת ונסועה פרטית, שיפור הבריאות והרווחה של הדיירים והמשתמשים ועוד.

התקן שואף לצמצם את השפעות הבניין על הסביבה כבר בשלבי התכנון והבנייה, ולתרום לנוחות ואיכות חיי הדיירים והמשתמשים במבנים ירוקים לאחר האכלוס.

היתרון של בניה ע"פ ערכי הקיימות (סביבה, כלכלה וקהילה) בא לידי ביטוי לכל בעלי העניין. ליזם מהווה התקן נקודת מבט חיצונית שאוכפת ומאפשרת הסתכלות אובייקטיבית על איכות התכנון והביצוע, לרבות בחינת עמידה בתקנים נוספים הנדרשים ומצוינים בתקן הישראלי לבניה ירוקה. לקבלן התקן מאפשר להעלות את רמת הפיקוח ואיכות העבודה בשטח מתוקף כך שיבקרו אותו לפחות בשני סיורים במהלך הבניה מטעם המעבדה המאושרת, כחלק מהליך ההסמכה. סיורים אלו נועדו לבחון התאמה של הביצוע לתכנון, אך הם יכולים באותה עת לסייע לקבלן לזהות פערים עוד בשלבי הבנייה, להכין את האתר מבעוד מועד ולקבל גם נקודת מבט על איכות התנהלות האתר ממי שלא בקיא בו. עבור הדיירים והמשתמשים מדובר בחיסכון אנרגטי ובריאות, אך גם נוחות ואיכות חיים.

שלב התכנון:

שלב מקדמי: מטרת שלב זה להתוות אסטרטגיה לעמידה בדרישות התקן, ולהעניק לגורמים השונים הבנה של היתכנות העמידה של הפרויקט בתקן. האסטרטגיה הנקבעת כוללת את המאפיינים בהם מצופה ניקוד, ואת רמת העמידה בהם. מתפקידיו החשוביםשל היועץ בשלב זה הוא להנגיש את דרישות התקן והסעיפים שנבחרו לאסטרטגיית עמידת הפרויקט בתקן למנהל הפרויקט,ליועצי הפרויקט השונים, וכמובן – להגדרות המכרזים, לרכש ולשירותים.

מאחר והאישור המקדמי משמש חלק מהרשויות כתנאי לקבלת היתר הבניה, חשוב לקבלו באופן מהיר יחסית. לצורך כך, ומאחרוחלק משמעותי מהדרישות לראיות בתקן עדין לא ידועות בשלב זה, הוגדרו סעיפים בהם ניתן להגיש הצהרות חתומות ע"י מנהל הפרויקט או היועץ הרלוונטי במקום ראיות. רשימה זו קיימת בתיקיית הפרויקט, לנוחיות הנציג לנושא הבניה הירוקה שהנחיתם.

שלב א': במידה והפרויקט לא נדרש לשלב מקדמי, שלב א יהיה התוכן שיוגש בפעם הראשונה ע"י היועץ לבדיקה ע"י הבודק מטעם מעבדות-איזוטסט. מטרת שלב זה היא לוודא שתכנון הפרויקט, לרבות התכנון של היועצים הרלוונטיים בפרויקט, עומדים בדרישות התקן. במידה ולא התקיים שלב מקדמי, שלב זה יאגד את האסטרטגיה ואת ההגשה של ככל הסעיפים ע"פ הראיות הנדרשות לשלב התכנון.

בשלב זה ייבדקו כל הראיות הנדרשות לשלב א' לפי הוראת התקן והערות הבודק/ת בסעיפים שנבחרו באסטרטגיית העמידה בתקן. על המידע להיות מפורט ומאורגן, ויש לסמן באופן ברור את המידע המצביע על עמידה בדרישות התקן, לרבות אופן החישוב אם רלוונטי. השלמת הראיות הנדרשות לשלב א' עד להוכחת עמידה בתנאי הסף ובניקוד הנדרש, מהוות תנאי לקיום סיור שלד בשלב ב'. בשלב א' לא יירשם ניקוד על בסיס הצהרות, ויש להעביר מידע מפורט ע"פ דרישות התקן והנחיות הבודק/ת. מומלץ להיות בקשר מתמשך וצמוד עם ניהול הפרויקט ע"מ להתעדכן בהחלטות ובשינויים העשויים להשפיע על אופן עמידתו בתקן, וכן בכדי לקבל מידע וחומרים נדרשים בהקדם. מומלץ להקדים הגשה של החומר הנדרש, על מנת לאפשר זמן מספיק לתיקונים עפ"י הערות הבודק טרם הביצוע.

שלב הביצוע:

סיור שלד: כאשר מעוניינים לקיים סיור ראשון באתר, כחלק משלב בדיקת הביצוע, על הנציג מטעמכם ליצור קשר עם הבודק וליידע אותו, ולהעלות את כלל החומרים הרלוונטיים, במידה ולא הוגשו בשלב א (באישור הבודק). לעיתים קרובות התבצעו בינתיים שינויים בתכנון או בביצוע – יש לוודא כי שינויים הרלוונטיים לעמידה בדרישות התקן – עודכנו בחומר שהוגש לבדיקה ("השלמות") לפני קביעת מועד לסיור ראשון באתר. יש לוודא כי ניתן לתעד לכל הפחות את הבידוד התרמי שהותקן, חומרי שלד, ארגון האתר, בידוד אקוסטי ובורות חלחול במידה ורלוונטי , וכל תחום אחר בהתאם לאסטרטגיה שנבחרה ע"י היזם וניתן לראות באתר בשלב סיור השלד. מומלץ לערוך סיור מקדים באתר ולוודא קיום הממצאים לתיעוד ע"י הבודק. בסיור יהיו נוכחים לכל הפחות הנציג מטעם היזם (היועץ לבניה ירוקה), ומנהל הפרויקט באתר הבניה. במידת הצורך, ולשיקול הנציג מטעמכם- ניתן לצרף אנשי מקצוע נוספים לסיור.

סיור מסכם: לקראת גמר ביצוע המבנה והפיתוח, כאשר כלל המערכות והגמרים הוטמעו בפרויקט, ניתן לתאם מועד לקיום סיור מסכם. בסיור זה ייבחנו מערכות ואמצעים שבוצעו במבנה אשר התבקש עבורם ניקוד. תנאי לקביעת הסיור הינו תיקון/עדכון מידע המתאים לביצוע בפועל )אם שונה ממה שהוגש בעבר(. מומלץ לערוך סיור מקדים באתר ולוודא קיום הממצאים לתיעוד ע"י הבודק, ולתאם את הגעתם של גורמים נוספים אם הדבר נחוץ. לאחר הסיור יישלח דו"ח המציין השלמות נדרשות )אם ישנן( וסיכום הממצאים.

שלב ב': אישור יינתן לאחר שיושלמו כל הראיות הנדרשות לסעיפים הרלוונטיים לשלב הביצוע.

לא יוענק ניקוד על נושאים עתידיים או שלא בוצעו בפועל / תועדו. אישור שלב ב' משמש חלק מהרשויות כתנאי לקבלת טופס 4 /תעודת גמר.

לאחר השלמת ההסמכה (קבלת אישור שלב ב'), ניתן להזמין תו בניין ירוק. זאת לצורך שיווק, מיתוג וחגיגת הצלחת השלמת הליך ההסמכה. לפרטים נוספים על שילוט בתו בניין ירוק יש ליצור קשר עם המחלקה בניה ירוקה: [email protected].

  • תהליך נהיר, ברור ומקצועי
  • הקפדה על לוחות זמנים
  • מעבדה מוסמכת ומאושרת, המאמצת את התהליך המחמירים ביותר הנדרשים.
  • בודקים מוסמכים, עם כשירות מקצועית ובטיחותית ע"פ הנהלים והסטנדרטיים הגבוהים ביותר.
  • שירות בודק אישי.
  • 38 שנות ניסיון בביצוע בדיקות ובקרות.
  • מערכת מקוונת ופשוטה לתפעול, גמישה, המכילה את כלל מסמכי הפרויקט והליך ההסמכה.
  • אפשרות לשילוב עם בדיקות בקרת איכות שוטפות לצורך היתרים וטופס 4!
  • הערכה וכבוד ללקוח.
  • שילוב של בדיקות נוספות כמו איכות אוויר, דגימת קרקע ובטון ועוד.

מעבר לדרישות עמידה בתקן הבניה הירוקה בחוק התכנון והבניה, כחלק בלתי נפרד מדרישות עירוניות או מתוקף התחייבות מדינת ישראל לאמנת פריז, התקן הישראלי לבניה ירוקה נועד בראש ובראשונה לצמצם את השפעתם של מבנים על הסביבה באמצעות לקיחת נושאים מגוונים בחשבון על-פי דרישות התקן ועמידה בתנאי הסף בו.

התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.

לתקן על כל חלקיו תשעה פרקים. להלן פרקי התקן:

אנרגיה – זהו החלק העיקרי והגדול ביותר של התקן, המהווה יותר משליש מהציון הכללי. סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו להיות חסכוני באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, תאורה טבעית מספקת, אמצעי חימום מים, אנרגיות מתחדשות ועוד.

קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתוואי הקרקע הטבעית, שיקום נופי, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.

מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות.

חומרים – שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, מקומיים, שימוש בחומרים שהשפעתם על הסביבה פחותה וכן הלאה.

בריאות ורווחה – דגש רב ניתן על איכות האוויר במבנה, וכמובן התייחסות לנושאים בריאותיים חשובים נוספים כמו קרינה, אקוסטיקה, רמות תאורה ונוחות ועוד.

פסולת – התייחסות למיון והפרדה של פסולת תפעולית.

תחבורה – העדפת תחבורה ציבורית וצמצום הנסועה הפרטית, עידוד לשימוש באופניים והספקה של שבילים בטוחים להולכי רגל ולרוכבים.

ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.

חדשנות – זהו הפרק היחיד בתקן שאין בו תנאי סף. הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.