Skip links

בניין ירוק

כל הדרך לבניין ירוק!

 

התו הירוק על פי תקן ישראלי 5281?

מטרתה של סדרת התקנים הישראלים ת"י 5281 לבניה בת קיימה(בניה ירוקה) לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה.

ניתן להחיל את סדרת התקנים הללו הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים(משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים ספציפיים.

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.


איזה פרוייקטים מתאימים להליך התעדה לבניין ירוק?

הדרישה לעמידה בתקן והליך הניקוד

על בניין חדש לצבור לפחות 55 נקודות על מנת לקבל מעמד של "בניין ירוק".

דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים)

נכון לזמן זה דרישות ועדות התכנון בערים דורשות עמידה בכוב אחד – כלומר מעבר של 55 נקודות לפחות.

טבלת הדירוג עובדת כך:

דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) ניקוד כולל
בניין חדש ירוק – כוכב אחד 55-64
בניין חדש ירוק – שני כוכבים 65-74
בניין חדש ירוק – שלושה כוכבים 75-82
בניין חדש ירוק – ארבעה כוכבים 83-89
בניין חדש ירוק – חמישה כוכבים 90 או יותר
דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) – שיפוץ ניקוד כולל
בניין משופץ ירוק – כוכב אחד 40-49
בניין משופץ ירוק – שני כוכבים 50-59
בניין משופץ ירוק – שלושה כוכבים 60-67
בניין משופץ ירוק – ארבעה כוכבים 68-74
בניין משופץ ירוק – חמישה כוכבים 75 או יותר

הערכה בשני שלבים

אישור מקדמי 

שלב א' – הערכה של תכנון הבניין וסביבתו בגבולות הפיזיים של היתר הבניה, לרבות תשתיות משותפות הרלוונטיות להיתר הבניה, תוך שימוש בתכניות עבודה, מפרטים טכניים והיתרי בניה.

שלב זה נערך בדרך כלל לפני התחלת הבניה בפועל באתר. התוצאה מהווה דירוג זמני של הבניין.

שלב ב' – הערכה של הבניין הגמור, שמטרתה לאשר את הדירוג שהתקבל בשלב א', כלומר לאשר שעבודות הבניה והפיתוח בוצעו על פי התכנון. התוצאה מהווה את הדירוג הסופי של הבניין.

 


⍟ תהליך נהיר ברור ומקצועי

⍟ מעבדה מוסמכת ומאושרת המאמצת את הנהלים המחמירים ביותר הנדרשים

⍟ שירות 'בודק מלווה' אישי

⍟ מנגנון ריג'קטים לשלב א' גמיש ונהיר

⍟ 38 שנות נסיון בביצוע בדיקות ובקרות

⍟ מערכת ממוחשבת מתקדמת להזנת חומרים וקבלת הערות וציונים

⍟ אפשרות לשילוב עם בדיקות בקרת איכות שוטפת לצורך היתרים וטופס 4!

⍟ מכבדים ומעריכים לקוחות.


 

❶ יש לפנות אלינו ליחידה לבניה ירוקה בחברת מעבדות

❷ מילוי טופס ייעודי המתאר את הפרוייקט האמור, לצורך הצעת מחיר מותאמת לפרוייקט.

❸ אישור הצעת המחיר וקבלת דפי הנחיות לתהליך.

❹ קבלת שם משתמש וססמא למערכת המקוונת להזנת מסמכים וקבלת מידע בתהליך

❺ הזנת חומרים לצורך שלב א'

❻ קבלת ריג'קטים והערכות ראשוניות

❼ תיקון הריג'קטים וביצוע פעולות מתקנות

❽הזנת המסמכים המתוקנים

❾ אישור שלב' א'

❿ תחילת בניה – הגעה לביקורת פיסית באתר (שלב ב') עם גמר השלד.

⓫ סיום בניה – הגעה לביקורת והערכה סופית של הבניין והתאמת העבודות לתכנון (שלב ב').

 


[break]
telemarketer

השאר פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר

 

צור קשר
Sending