Skip links

במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 נדרשת בדיקת חומרי הבניה בהתאם לתקן ת"י 5098- 'תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בניה'.

אנו מציעים בדיקת תכולה רדיואקטיבית ורמת פליטת הראדון. הבדיקות מיועדות לקבלנים, יצרנים ויבואנים של חומרי בניה לשימוש פנימי, כגון- משטחים קשיחים: אריחים מסוגים שונים, אבן, גרניט, שיש וכד' ובנוסף בלוקים לבניה, צמנט ותערובות צמנט.