• שירותי התעדה לתקן 5281 - בניין ירוק

  שירות התעדה לקבלת מעמד "בניין ירוק" וביצוע כלל הבדיקות הנדרשות

 • מענה לכלל בדיקות הרגולציה

  פעילות בצמוד לחוקים, תקנות ונהלי המשרד להגנת הסביבה

 • בדיקות מעבדה והתעדה לבניה ירוקה

  מעבדה מוסמכת ומאושרת שתלווה אותך כל הדרך לתו הירוק!

צור קשר
Sending

העתיד נראה ירוק יותר!

חמש עשרה הערים הגדולות כבר אימצו ומחייבות עמידה בתקן 5281 תקן בניין ירוק.

הליך קבלת מעמד בניין ירוק לפי התקן דורש ליווי ובקרה של מכון בדיקה מוסמך לבדוק ולנקד בניינים בכדי לעמוד בתנאי הסף לקבלת התו הירוק.

מעבדות איזוטסט הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO   ומאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לביצוע בדיקות לתקן.

החטיבה לבניה ירוקה במעבדות מציעה שירות בדיקה מלווה לצורך קבלת התו הנכסף.

מעבדות איזוטסט מהמעבדות הותיקות בישראל בעלת נסיון של 38 שנים בביצוע בדיקות ותהליכי בקרה על תהליכים בישראל מציעה שירות מקצועי, אמין ומהימן לליווי פרוייקט הבניה הקרוב שלכם.

החטיבה לבניה ירוקה מעסיקה את בודקים ומומחים בתחום הבניה הירוקה בכלל ותקן 5281 בפרט.

 

 

הליך ההתעדה לבניין ירוק

 • תקן 5281

  התו הירוק על פי תקן ישראלי 5281?

  מטרתה של סדרת התקנים הישראלים ת"י 5281 לבניה בת קיימה(בניה ירוקה) לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה.

  ניתן להחיל את סדרת התקנים הללו הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים(משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים ספציפיים.

  בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

  התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.

 • למי מתאים התהליך?

  איזה פרויקטים מתאימים להליך התעדה לבניין ירוק?

  הדרישה לעמידה בתקן והליך הניקוד

  על בניין חדש לצבור לפחות 55 נקודות על מנת לקבל מעמד של "בניין ירוק".

  דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים)

  נכון לזמן זה דרישות ועדות התכנון בערים דורשות עמידה בכוב אחד – כלומר מעבר של 55 נקודות לפחות.

  טבלת הדירוג עובדת כך:

  דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) ניקוד כולל
  בניין חדש ירוק – כוכב אחד 55-64
  בניין חדש ירוק – שני כוכבים 65-74
  בניין חדש ירוק – שלושה כוכבים 75-82
  בניין חדש ירוק – ארבעה כוכבים 83-89
  בניין חדש ירוק – חמישה כוכבים 90 או יותר
  דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) – שיפוץ ניקוד כולל
  בניין משופץ ירוק – כוכב אחד 40-49
  בניין משופץ ירוק – שני כוכבים 50-59
  בניין משופץ ירוק – שלושה כוכבים 60-67
  בניין משופץ ירוק – ארבעה כוכבים 68-74
  בניין משופץ ירוק – חמישה כוכבים 75 או יותר

 • תהליך ההתעדה 

  הערכה בשני שלבים

  שלב א' – הערכה של תכנון הבניין וסביבתו בגבולות הפיזיים של היתר הבניה, לרבות תשתיות משותפות הרלוונטיות להיתר הבניה, תוך שימוש בתכניות עבודה, מפרטים טכניים והיתרי בניה.

  שלב זה נערך בדרך כלל לפני התחלת הבניה בפועל באתר. התוצאה מהווה דירוג זמני של הבניין.

  שלב ב' – הערכה של הבניין הגמור, שמטרתה לאשר את הדירוג שהתקבל בשלב א', כלומר לאשר שעבודות הבניה והפיתוח בוצעו על פי התכנון. התוצאה מהווה את הדירוג הסופי של הבניין.

 • למה אנחנו?

  ⍟ תהליך נהיר ברור ומקצועי

  ⍟ מעבדה מוסמכת ומאושרת המאמצת את הנהלים המחמירים ביותר הנדרשים

  ⍟ שירות 'בודק מלווה' אישי

  ⍟ מנגנון ריג'קטים לשלב א' גמיש ונהיר

  ⍟ עם 38 שנות נסיון בביצוע בדיקות ובקרות

  ⍟ מערכת ממוחשבת מתקדמת להזנת חומרים וקבלת הערות וציונים

  ⍟ אפשרות לשילוב עם בדיקות בקרת איכות שוטפת לצורך היתרים וטופס 4!

  ⍟ מכבדים ומעריכים לקוחות.

 • הצעדים הבאים 

   

  ❶ יש לפנות אלינו ליחידה לבניה ירוקה בחברת מעבדות

  ❷ מילוי טופס ייעודי המתאר את הפרוייקט האמור, לצורך הצעת מחיר מותאמת לפרוייקט.

  ❸ אישור הצעת המחיר וקבלת דפי הנחיות לתהליך.

  ❹ קבלת שם משתמש וססמא למערכת המקוונת להזנת מסמכים וקבלת מידע בתהליך

  ❺ הזנת חומרים לצורך שלב א'

  ❻ קבלת ריג'קטים והערכות ראשוניות

  ❼ תיקון הריג'קטים וביצוע פעולות מתקנות

  ❽הזנת המסמכים המתוקנים

  ❾ אישור שלב' א'

  ❿ תחילת בניה – הגעה לביקורת פיסית באתר (שלב ב') עם גמר השלד.

  ⓫ סיום בניה – הגעה לביקורת והערכה סופית של הבניין והתאמת העבודות לתכנון (שלב ב').

בדיקות מוצרים ואיכות סביבה

 • חומרי איטום 

  בדיקת חומרי איטום

  במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 נדרשת בדיקת חומרי הבניה בהתאם לתקן ת"י 5098- 'תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בניה'.

  לקבלנים, יצרנים ויבואנים של חומרי אטימה לשימוש פנימי, כגון-  מוצרים לאיטום חיבורים, שטחים, סדקים וכד'. חומרי טיח, צבעים, יריעות אטימה וכד' אנו מציעים בדיקות אטימות חומרים מגז הראדון.

  בדיקת האטימות מגז הראדון כוללת מס' שלבים:

  – קבלת החומר הנדרש בבדיקה.

  – בדיקה, במשך כחודש, ע"י חשיפה הדגם (חומר) לריכוז מבוקר של ראדון.

  – ניתוח התוצאות וקביעת עמידות בפני גז הראדון- Radon tight

  – קבלת דו"ח המפרט את פרטי הניסוי והתוצאה.

  באם החומר הינו עמיד בפני ראדון אזי תוכלו להוכיח ולוודא עמידה בחוקים והתקנות הנדרשות , כולל בקבלת ניקוד מלא במסגרת תקן 5281 לבניה ירוקה. או, בנוסף,  כתכונה ייחודית של מוצרך בתכנית השיווק שלך.

 • גז ראדון 

  בדיקת קרינה – ראדון

  במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 נדרשת בדיקת חומרי הבניה בהתאם לתקן ת"י 5098- 'תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בניה'.

  אנו מציעים בדיקת תכולה רדיואקטיבית ורמת פליטת הראדון. הבדיקות מיועדות לקבלנים, יצרנים ויבואנים של חומרי בניה לשימוש פנימי, כגון- משטחים קשיחים: אריחים מסוגים שונים, אבן, גרניט, שיש וכד' ובנוסף בלוקים לבניה, צמנט ותערובות צמנט.

 • בדיקות אוויר ואבק 

  בדיקות איכות אוויר

  חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

  פרק א': מטרות ופרשנות מטרות החוק

  1 .חוק זה מטרתו להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

 • בדיקות אסבסט 

  בדיקת אסבסט

  חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2

  מטרתו של חוק זה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים כאמור, בין השאר באמצעות:

  1 – קביעת הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך וצמצום החשיפה של הציבור לאסבסט;

  2 – מתן הוראות וסמכויות להסרה של מפגעי אסבסט;

  3 – הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען של עבודות אסבסט;

  4 – החלת הוראות לפי חוק זה על חומרים נוספים הגורמים לאבק מזיק; והכל לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, לשיפור איכות החיים והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים.

  המשרד להגנת הסביבה פועל מתוקף חוק זה וחוקים נוספים בכדי למנוע מפגעי אסבסט בישראל למעט בריאות הציבור.

  לצורך כך מוגדר בחוק ובתקנות אופן הטיפול ודרישות המשרד לבדיקות תקופתיות וביצוע פעולות מתקנות.

  צור עמנו קשר לפרטים נוספים ולביצוע בדיקות נדרשות לפי הרגולציה.

 • בדיקות רעש 

  בדיקת רעש

  ליצרנים ו/או יבואנים של חומרי אטימה כגון- צבעים, טיח, ריצוף, יריעות אטימה וכד' אנו מציעים בדיקות אטימות חומרים מגז הראדון:

  בדיקת האטימות מגז הראדון כוללת מס' שלבים:

  – קבלת החומר הנדרש בבדיקה.

  – בדיקה, במשך כחודש, ע"י חשיפה הדגם (חומר) לריכוז מבוקר של ראדון.

  – ניתוח התוצאות וקביעת עמידות בפני גז הראדון- Radon tight

  – קבלת דו"ח המפרט את פרטי הניסוי והתוצאה.

  באם החומר הינו עמיד בפני ראדון אזי תוכל להוכיח ולוודא עמידה בחוקים והתקנות הנדרשות (לדוגמא בחומרים הנדרשים לביצוע פרט ראדון) או כתכונה ייחודית של מוצרך בתכנית השיווק שלך.

סקרים וטיפול בקרקעות

 • סקרי קרקע – דרישת המשרד להגנת הסביבה

  עריכת סקרי קרקע לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה

  סקר היסטורי, דיגום ובדיקת קרקעות, הגשת דוחות למשרד להגנת הסביבה

  רקע והסבר על הסיבה לדרישות המשרד, הדרישות עצמן ואפן ביצוען:

  תהליך סקירה ושיקום קרקע מבוצע לעיתים קרובות כחלק מהליכי התכנון או רישוי הבניה, כאשר מוגשת תכנית או מתקבלת בקשה להיתר בניה באזורים בהם התקיימו פעילויות העלולות לגרום לזיהום קרקע.

  הטיפול באתר מזיהוי ראשוני ועד סיום טיפול על מנת לבצע סקירה וטיפול באופן שיטתי המניב מידע מקצועי ואמין, הדרישות המעוגנות בתנאי הרישיונות וההיתרים שניתנים על ידי גורמי המשרד מפנות להנחיות העדכניות המופיעות באתר המשרד.

  כל מסמך שיגיש העוסק למשרד כחלק מהליך הסקירה והטיפול, ילווה באישור בכתב חתום על ידי בעל המקצוע שביצע את הסקירה כי ההליך בוצע בהתאם להנחיות.

  המתווה הכללי של שלבי הטיפול באתר:

  1 – סקר היסטורי

  2 – סקר קרקע, גז קרקע, מים

  3 – סקר סיכונים (אופציונלי)

  4 – טיפול במזהמים כל ממצאי שלבי הטיפול באתר יבחנו על פי מתודולוגית מודל תפיסת האתר המפורטת בהמשך.

  במסגרת החלטה פרטנית במתן הוראה או דרישה על ידי הגורם המוסמך בעניינים אלה, יתחשב הגורם המוסמך, בין השאר, בשיקולים הבאים:

  • מידת התפשטות המזהמים ומידת פוטנציאל ההשפעה של המזהמים על הסביבה ועל בריאות הציבור;
  • הטלת אחריות בהתאם לעיקרון המזהם משלם ושיעור התרומה של מקבל ההוראה לזיהום הקרקע;
  • הנזק שעלול להיגרם מאי נקיטת פעולה לטיפול הקרקע;
  • התועלות במתן ההוראה או הצו לרבות מניעת או הפחתת סיכון לבריאות הציבור והסביבה, לעומת העלות הצפויה במתן ההוראה או הצו כאמור;
  • בזמן שחלף ממועד הזיהום ועד למתן הצו או ההוראה.

 • תהליך ביצוע הסקר והטיפול בקרקע

  תהליך הביצוע משלב הסקר ועד סיום הטיפול

  שלב א' – סקר היסטורי

  סקר שמטרתו זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של קרקע באתר הנבדק, בהווה ובעבר, לרבות מיקומם והיקפם, וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש, המבוסס על בדיקות באתר, במסמכים, ברישומים, בתמונות ובתיעוד אחר. בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי יחל תהליך בחינה והערכה על פי מתודולוגית ה CSM ויוחלט לגבי הצורך בהמשך הסקירה בקרקע. במקרה שימצא כי לא קיימת אפשרות ממשית לכך שהקרקע היא קרקע הטעונה טיפול, לא יידרשו פעולות נוספות. ככל שהממצאים יתמכו בחשד לזיהום קרקע או שלא ישללו אפשרות לקיומו של סיכון, יידרש המשך הסקירה.

  שלב ב' – סקר קרקע, גז קרקע ומים

  סקר שמטרתו איתור ומיפוי של זיהום קרקע באתר הנבדק, בין השאר על ידי לקיחת דגימות קרקע, גז קרקע, מים. סקר גז קרקע יידרש במקרה שקיים חשד לזיהום בחומרים אורגניים נדיפים או חצי נדיפים. יצוין, כי במקרים שנדרש סקר גז קרקע הוא יבוצע בדרך כלל לפני סקר הקרקע, שכן הוא יכול לסייע באיתור זיהום קרקע. בנוסף, בשלב זה יעודכן ה-CSM שהוכן במסגרת הסקר ההיסטורי, בהתאם לממצאי הסקר הפיזי, על מנת לבחון את הצורך בטיפול בקרקע.

  שלב ג' – סקר סיכונים

  ככלל יעדי הטיפול בקרקע הנם ערכי הסף הראשוניים שפרסם המשרד. על מנת לאמץ ערכי יעד מבוססי סיכון פרטניים לאתר יש לבצע סקר סיכונים בהתאם להנחיות IRBCA .יצוין, כי במסגרת שלב זה, יתכן וידרשו בדיקות קרקע וגז קרקע נוספות.

  שלב ד' – פעולות מניעה והפחתת סיכון

   מניעה והפחתת סיכון יכולה להתבצע בשתי דרכים עיקריות:

  (א) טיפול בקרקע – הפחתת הריכוז של המזהמים בקרקע עד לרמה הנדרשת בהתאם לערכי הסף הראשוניים או בהתאם לערכי סף פרטניים שנקבעו בסקר סיכונים לאותה קרקע.

  (ב) אמצעי הפחתה – הפחתת הסיכון באמצעים פיזיים החוסמים את דרכי ההסעה והחשיפה של המזהמים, כגון חציצה, מיגון, איטום או "קיבוע" החומרים המזהמים בקרקע באופן המונע את תנועתם. ככלל קיימת עדיפות לטיפול בקרקע על פני נקיטה באמצעי הפחתה. פעולות מניעת הסיכון יותאמו למכלול התנאים באתר כפי שעלו בתהליך הסקירה. בדרך כלל, תכנית טיפול או אמצעי הפחתה ילוו בתכנית בקרה תקופתית, אשר תבחן את התקדמותן ויעילותן.

  שלב ה' – סיום פעולות מניעה והפחתת סיכון

  בתום הפעולות ולאחר ביצוע בדיקות מוודאות לפי הנדרש, ייתן המשרד לגורם המבצע אישור בכתב בדבר השלמת ביצוע הדרישות למניעת סיכון בהתאם לתכנית. אישור זה יכול להיות מותנה בתנאים, לרבות ביצוע תקופתי או מתמשך של בדיקות, ניטור ודיגום בקרקע. ניתן יהיה לקבל אישור כאמור מהמשרד גם במקרים בהם לא נדרשו פעולות טיפול או שהתהליך נעצר בשלב כלשהו, בשל העדר סיכון.

 • תהליך הסריקה לצורך היתר בניה 

  תהליך הסקירה לצורך היתר בניה

  שלב א'- ניתוח תמונת המצב הסביבתי על המתכנן ברמה המתארית או המפורטת להעריך את האפשרות להמצאות מזהמים בקרקע על פי ממצאי הסקר ההיסטורי המתארי או הסקר ההיסטורי המלא לפי העניין. במידה ונמצא כי יש סבירות להמצאות מזהמים בקרקע, על המתכנן להטמיע בתוכנית הוראות לפעולות סקירה והפחתת סיכון שיבוצעו במסגרת התכנון המפורט או הרישוי.

  שלב ב'– פרוגראמה וחלופות ברוב האתרים בהם יש סבירות להמצאות מזהמים בקרקע, לא צפויה השפעה על תכנון השימושים עצמם, מאחר שניתן למנוע או לצמצם את הסיכון באמצעות פעולות טיפול, מניעה או הפחתה. במקרים מיוחדים בהם התגלה בשטח התוכנית זיהום חמור שאינו ניתן לטיפול או שלא ניתן לחסום את דרכי החשיפה אליו, יש לשקול התאמת מיקום שימושים בהתאם לממצאי הזיהום. בנוסף, במקרים מיוחדים בהם התגלה בשטח התוכנית זיהום מי תהום הטעון טיפול – יש לשקול השארת שטח פנוי בתוכנית להקמת קידוח או קידוחים ומתקן בסמוך אליהם לטיפול במים, לפי הנחיות רשות הממשלתית למים ולביוב.

  שלב ג'– עריכת מסמכי התכנית 5 )תשריט סביבה: סימון אזורים בהם קיימת סבירות להמצאות מזהמים בקרקע, בגזי קרקע ובמי התהום. סימון אזורים בהם ידוע על זיהומים בקרקע, גזי הקרקע ומי התהום.

  1 )הוראות: קביעת הנחיות בנושאים הבאים, לפי הצורך, ובהתאם למידת הפירוט של התכנית:

  א. הוראות לסקירה – בדיקת המצאות מזהמים בקרקע, גזי קרקע או מי תהום.

  ב. הוראות לטיפול במזהמים בקרקע או בגזי קרקע.

  ג. הוראות למתן אפשרות עתידית לשיקום מי תהום מזוהמים, באמצעות השארת מקום פנוי לקידוחים ומתקני טיפול.

  ד. הוראות לחסימת דרכי חשיפה למזהמים מהקרקע לציבור, באמצעות מיגון מבנים, הגבלת שימושים בחללים תת קרקעיים או אמצעים אחרים.

  צור עמנו קשר עוד היום לקבלת פרטים והצעת מחיר לליווי וביצוע בדיקות כולל הגשת דוחות וניהול הקשר עם המשרד.

  (החומרים באתר נכתבו ולנלקחו מחוקים, תקנות ומאתר המשרד להגנת הסביבה)

 • בדיקת קרקע – ראדון 

  בדיקת קרקע – ראדון

  במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 בתחום 'קרקעות ואתרים מזוהמים' אנו מבצעים בדיקות קרקע למדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים בקרקע (אורנים 238, ראדיום-226, תוריום-232, אשלגן 40) והמלאכותיים (לדוגמא צ'יזיום 137) בקרקע בדגש על מדידת פוטנציאל הראדון בקרקע.


 

השאר פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר

צור קשר
Sending

 

 

 

 


חברים במועצה הישראלית לבניה ירוקה

שירותי בדיקות לבקרת איכות לבניה

alon-to-maa

העתיד נראה ירוק יותר!

Call Now Button
נגישות